Retningslinjer vedr. afvikling af håndboldkampe i Rødding Centret

Rødding IF Håndbold & Rødding Centret har udarbejdet følgende protokol for afvikling af kampe i Rødding Centret. Vi ønsker, at
alle foreningens og besøgende foreningers træner, spiller og forældre samt dommere og øvrige af spillets parter kan føle sig så
trygge som muligt i forbindelse med afviklingen af kampe. Vi håber alle vil være med til at efterleve dette.

Adgang til Rødding Centret
Alle deltagere – både tilskuer og spillere – til kampene i Rødding Centret skal benytte hovedindgangen.
For alle gælder det, at hænder af sprittes ved ankomst til hallen. Der forefindes sprit ved hovedindgangen samt ved indgange til
de forskellige haller – både hvor kampen spilles og opvarmningshallen.
Oversigt over hvor der klædes om står på skilt ved informationen!

Der er skiltet på dørene hvor mange der max. må være i den enkelte hal. Max. antal er spiller, leder, dommer og tilskuer. Hal 1:
140 pers. Hal 2: 100 pers.

Omklædningsfaciliteter
Der vil være anvist ét eller to omklædningsrum pr. hold. I henhold til krav om størrelse, må omklædningsrummet kun benyttes
af det antal personer der er oplyst på døren til omklædningsrummet. Det er trænernes ansvar at dette overholdes. Der må ikke
efterlades tasker i omklædningsrummet.

Opvarmning
Der vil for de meste blive stillet en hal til rådighed hvori opvarmningen kan foregå. Der er indlagt lidt ekstra tid imellem kampene
så der bliver tid til opvarmning med bold inden kampstart. Der må IKKE varmes op andre steder.

Inden kampen
Man må først gå på banen, når hallen har været forladt fra forrige kamp, og rengøring af dommerbord, udskiftningsbænk og
målstolper har fundet sted.

Under kampen
Holdene må ikke forlade baneområdet i pausen. Holdene, trænerne og dommere bliver på banen. Undtaget er dog ved skader
eller toiletbesøg. Husk at spritte hænderne af før man går ind i hallen igen.
Holdene bedes selv medbringe overtrækstrøjer til kampene.

Efter kampen

Holdene bedes forlade hallen hurtigst muligt, så der kan gøres klar til næste kamp.

Tilskuer

Alle tilskuer til kampene bedes sidde ned under afvikling af kampene, og med de afstande der er gældende. Én person pr. 2.
sæde. Tilskuer bedes først forlade hallen når alle spiller har forladt hallen. Ønsker man at blive i hallen og se næste kamp, bedes
man blive siddende på sin plads og ikke gå rundt inde i hallen.

Bliv hjemme hvis:
– Du har symptomer på Covid-19. Se mere på sundhedsstyrelsen.dk om symptomer.
– Du – eller en person du bor sammen med – er konstateret smittet med Covid-19 eller skal testes i forbindelse med
smittesporing.

GOD KAMP!

Sportslige hilsner
Rødding IF & Rødding Centret