RØDDING IF
Referat Generalforsamling 18 februar 2020 – ca. 25 fremmødte

 

 1. Valg af dirigent
  1. Flemming Jensen blev valgt
   1. Forsamlingen afholdes inden udgangen februar måned, så den er beslutningsdygtigt.
  2. Årsberetning, delt på 5 udvalg
   1. Hovedbestyrelse
    1. TS bød velkommen
    2. Hovedbestyrelsen arbejder, på hvert møde, med 3 punkter. Spotte & Spørge, Motivere & Anerkende samt pleje og udvikle. Dette vil der være stor fokus på i fremtiden.
 • Økonomisk går det fornuftigt og TS opfordrede til gode idéer der kan bidrage med at komme i mål på vores 3 fokusområder.
 1. Der er en ny hjemmeside under udarbejdelse og alle kan glæde sig til at se resultatet som helt sikkert vil forbedre informationen om RIF betydeligt.
 2. TS takkede de mere end 75 frivillige for deres store indsats.
 3. Beretning vedhæftet

 

 1. Fodbold
  1. Året startede med arrangement af JM i indefodbold. Det gik fint og der var en økonomisk gevinst til os.
  2. 16 Juni afholdtes RIF cup med 85 hold – En stor succes for alle der deltog, samt foreningen naturligvis.
 • Fodboldskolen kører upåklageligt, specielt grundet Helle og HH’s store arbejde. Tak for det.
 1. Der er stadig Stor tilslutning til Vildbjerg Cup og i år fik vi en stor Pokal med hjem, da vi har været med 30 gange.
 2. Der arbejdes med nyt system, ”Kampklar”, som lader til at være en super succes. Her kan man informere både spiller, forældre, træner mv.
 3. Vi har været udfordret på en del hold, men kommer stærkt tilbage.
 • Beretning vedhæftet
 1. Håndbold
  1. Hold i mange rækker, dog har vi svært ved 15-17-19-årsalderen.
  2. Opstart af nyt damehold en succes på antal tilbagemeldinger, men ikke på resultat 😊
 • Fælles juleafslutning med trænere/ledere var en pæn succes med Ex. Landsholdsspilleren Lars Rasmussen på besøg
 1. Beretning vedhæftet
 1. E-sport
  1. Godt år med 51 medlemmer og ”smertegrænsen” går ved 60, så vi er meget tilfredse.
  2. Har fundet sponsorer til vores ”pro” kampe hvilket er superfint.
 • Benytter holdsport som medlemsregistrering
 1. Fornuftig økonomi.
 2. En træner har sagt fra et halvårs tid grundet udrejse og der arbejdes på at find én afløser.
 1. Bordtennis
  1. Efter en god sæson med mange medlemmer er vi nu tilbage på 11, hvoraf de 8 spiller turnering. Vi har to hold, 1 i serie 3 og 1 i serie 4
  2. Der er købt udstyr så vi også kan mønstre bander mv. rundt om bordene.
 • Ungdom eksisterer ikke, mest grundet træningstid, men også grundet trænere.
 1. Der opfordres til at gøre lidt reklame for sporten , da der er plads til flere😊
 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019
  1. Blev godkendt – Der var overskud i alle afdelinger. Et rigtig flot resultat af alle og dejligt det går godt i afdelingerne.
 2. Indkomne forslag
  1. Ingen indkommet
 3. Valg til udvalg & bestyrelse i henhold til vedtægter
  1. Valg til hovedbestyrelsen – Tage Sørensen blev valgt
  2. Valg til fodboldafdelingen – Michael Zeeberg & Tommy Jønsson blev valgt
  3. Valg til håndboldafdelingen – Klaus Svendsen & Tove Ravn blev valgt
  4. Valg til E-sport afdelingen – Jesper Hansen, Tonny Benkjær, Jens Munkholm blev valgt
  5. Valg til bordtennisafdelingen – Jesper Iversen & Finn Eriksen blev valgt
 4. Valg af suppleanter (kun hovedbestyrelse)
  1. Lars Jønsson & HH Sundahl blev valgt
 5. Valg af revisor
  1. Flemming Jensen & Jesper Iversen blev genvalgt
 6. Evt.
  1. Årets RIF i fodboldafdelingen blev uddelt og gik til Camilla Hansen.
  2. Der blev sagt tak for indsatsen til Jens Peter Jørgensen som efter mere end 16 år, 14 i bestyrelsen ønskede at stoppe. Ved samme lejlighed modtog han DBU’s sølvnål.
  3. Der blev sagt farvel til Pia Jønsson med en tak for indsatsen i Håndbold.
  4. Der blev foreslået at se på en tribune på kunstgræsbanen
  5. Preben fra DBY Jylland fortalte der afvikles fodtennis over genforeningssten i hele DK og at der i Rødding jo er en sådan og dermed opfordrede fodbold afd. til at deltage.

 

Efterfølgende blev der givet en bid brød og lidt at drikke.

 

 

Referent

Klaus K. Svendsen

 

 

Dirigent

Flemming Jensen